Contributie

Tarieven per maand met ingang van 1 januari 2023

    basiscontributie bondsbijdrage afschrijving per maand
Junioren t/m 15 jaar €11,17 €2,58 €13,75
Senioren 16 t/m 59 jaar €13,47 €3,18 €16,65
Senioren vanaf 60 jaar €11,12 €3,18 €14,30
Inschrijfgeld allen, eenmalig €7,50    

De contributie inclusief bondsbijdrage wordt per maand door middel van een automatische incasso van de bankrekening afgeschreven. In de maanden juli en augustus wordt er niet geïncasseerd. Het inschrijfgeld wordt eenmalig afgehouden bij de 1e contributie inning. 

 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap moet bij de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail worden opgezegd: ledenadministratie@gvpeeske.nl

Opzegtermijn is één maand.

Opzeggingen bij de leiding worden niet geaccepteerd.