Home

Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

 

Via deze mail ontvangt u de uitnodiging en agenda voor onze algemene ledenvergadering op 29 maart aanstaande bij Partycentrum De Dèèl in Loerbeek.

 

In deze ledenvergadering zullen we met name de uitkomsten en de ideeën van de bijeenkomst over de toekomst van onze mooie vereniging op 11 januari jl. gaan bespreken.

Tevens behandelen we het agendapunt WBTR, wat staat voor wetvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Een korte toelichting:

 

In november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De wet is op 1 juli 2021 in werking getreden en heeft ook gevolgen voor onze gymnastiekvereniging.

De WBTR wil dat besturen van verenigingen en stichtingen aan de slag gaan met ‘goed bestuur’ en toezicht. En dat ze afspraken maken en die vastleggen.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld over integer handelen, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid.

In samenwerking met de Nederlandse Stichting Vereniging en Recht heeft de KNGU-modelstatuten en een model huishoudelijk reglement voor verenigingen opgesteld. Wij hebben deze overgenomen en laten toetsen bij de KNGU.

Deze statuten en dit huishoudelijk regelement worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Door op de link te klikken kunt u het document bekijken.

Wij hopen op een grote opkomst, zodat we met heel veel mensen deze belangrijke punten kunnen bespreken!

Via deze link kunt u zich opgeven voor de ledenvergadering.

Tevens zorgen wij weer voor een hapje en een drankje, zorgt u voor uw aanwezigheid?

 

Tot de 29e maart!

Clubblad

Hieronder vindt u het clubblad van oktober 2022.

Veel leesplezier!

» Clubblad oktober 2022

 

Groepenwissel zaterdag

Beste ouders/ verzorgers van onze leden,


Misschien heeft u het al gemerkt. Onze peuter- en kleutergroep is de afgelopen tijd enorm gegroeid in het aantal leden en nog steeds krijgen we nieuwe aanmeldingen binnen. We hebben veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen.

Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen en we niet met een wachtlijst willen werken, hebben we besloten om de peuter- en kleutergroep te splitsen. De kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of op de basisschool in groep 1 zitten, zullen in hetzelfde lesuur blijven gymmen. Kinderen die op de basisschool in groep 2 zitten, zullen een uur later gaan gymmen. Zie hiervoor onderstaand rooster.

Door de wijziging zullen sommige andere groepen ook een verandering in lestijd hebben. Lees daarom onderstaand rooster goed door. Let op; vanaf zaterdag 5 november zal onderstaand rooster ingaan. Dat is na de herfstvakantie.

Het nieuwe rooster ziet er als volgt uit:
09.45 – 10.45 uur peuters- en kleuters groep 1
09.45 – 10.45 uur meisjes groep 3-4
10.45 – 11.45 uur kleuters groep 2
10.45 – 11.45 uur meisjes groep 4-5
12.00 – 13.00 uur meisjes groep 6-7
12.00 – 13.00 uur meisjes / dames groep 8 en V.O.
13.15 – 14.15 uur jongens turnen

Mocht u vragen hebben of niet zeker weten in welke groep uw kind voortaan zal gymmen, kunt u mailen naar het volgende mailadres; secretaris@gvpeeske.nl. Ook kunt u contact opnemen met de desbetreffende leid(st)er.

Wij hopen op uw begrip.


Met vriendelijke groet,

Bestuur en leiding
Gymnastiekvereniging ‘t Peeske

 

Jump voor je club

Jump voor je club

 

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief met de laatste updates.

 


Vacature

Vacature Train(st)er


Clubkampioenschappen

De clubkampioenen van 2019 zijn bekend!

Recreanten; Lotus te Booij
Selectie; Jorieke Amting

 clubkampioen 2019 clubkampioen 2019

Klik hier voor een gratis proefles

Agenda

  • Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 26 februari 2023
  • Paasweekend 7 t/m 10 april 2023
  • Meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023
  • Hemelvaartsdag 18 t/m 21 mei 2023
  • Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
  • Zomervakantie 10 juli t/m 20 augustus 2023